NH Bemanning leverer fleksibel og kvalifisert bemanning av håndverkere til bygge- og anleggsbransjen

Rekruttering og prosessen

Rekruttering og prosessen

rekruttering beskåret

Stillingsbeskrivelse/Kravspesifikasjon innen bemanning

Kravspesifikasjonen er det viktigste verktøyet for å sikre en optimal match mellom din virksomhets behov for mannskap og kandidaten som skal utføre oppgaven. Sammen med konsulenten fra NH Bemanning utarbeides en kravspesifikasjon.

Kandidatbehandling og søking av bemanning til bygg

Grunnet våre optimerte IT-prosesser som gir gjennomsiktighet og hurtighet, kan vi hurtig søke kandidater i våre nettverk som matcher nettopp deres behov både mht. faglige kompetanse og erfaring. Alle kandidater vil få løpende tilbakemelding om sin behandlingsstatus og hvor de er i prosessen.

Intervjufasen

Vi har bygd opp en database hvor mange av våre kandidater har opparbeidet en track-record på deres kompetanse og arbeidsinnsats og er blitt evaluert av våre kunder etter at arbeidet er avsluttet. Dette betyr at mange av våre kandidater har status: kan anbefales av kunden. Disse kandidatene har første prioritet i en match med en ny kunde.

Kandidatene vi ikke har erfaring med direkte, intervjues og deres referanser sjekkes. Kandidatene som tilfredsstiller kravspesifikasjonen vil heretter bli presentert for kunden.

Kandidatpresentasjon av medarbeider

Vi sender en presentasjon av den kvalifiserte kandidaten til kunden, som matcher stillings- og kravspesifikasjonen.

Referansesjekk

Vi gjennomfører alltid en kvalitativ referansesjekk på kandidaten. Vi benytter verktøy og en spesifikk metode som sikrer at referansesjekken alltid har samme standard for hver kandidat.

Ansettelse

Etter ansettelsen følger vi opp både overfor deg som kunde, men også over for kandidaten. Dette innebærer at det etableres en regelmessig kontakt med kandidaten og hans/hennes overordnede. Vi gjør også en avsluttende evaluering hos både kunden og kandidaten etter endt oppgave.

Evaluering og kvalitetssikring

Hos oss i NH Bemanning er det viktig at kunden har fått kvalitet både fra NH Bemanning som leverandør og fra kandidaten – og at samarbeidet svarer til kundens forventninger. Det betyr mye for oss at du som kunde er tilfreds med forløpet hos NH Bemanning – helt fra start til slutt. Derfor har vi et evaluerings- og kvalitetssystem – hvor både NH Bemanning og våre kandidater blir evaluert. Det sikrer at vi fortsetter med å levere kvalitet og fortsetter med å forbedre vår innsats og ytelser overfor våre kunder.

Få tilsendt CV

Vi står for alt det praktiske fra start til slutt.