NH Bemanning leverer fleksibel og kvalifisert bemanning av håndverkere til bygge- og anleggsbransjen

God lønn og orden i tingene

God lønn og orden i tingene

Christian Olsen (1)

God lønn og orden i tingene.

Det er orden i tingene hos NH Bemanning – og hvis man kommer med noe så blir det tatt seriøst og ordnet med det samme. F.eks. når jeg kommer til et nytt sted, er det kontroll på ting fra starten av. Det gjelder både avtalene vi har lagd, kontraktene og forhold på arbeidsplassen. Jeg synes også det er en spennende måte å jobbe på som håndverker. Jeg får tilbudt nye plasser og kommer ut til nye kunder, og på den måten får jeg prøvd noe nytt og får helt nye erfaringer. Og så er det spennende og varierende oppgaver jeg kommer i gang med.

Og så er det en god lønn jeg får – det skal nevnes.

Christian Olsen
Blikkenslager

Vi står for alt det praktiske fra start til slutt.