NH Bemanding leverer dygtige og kvalitetsbevidste håndværkere til virksomheder i bygge og anlægsbranchen

For ansatte håndværkere

For ansatte håndværkere

For dig som allerede arbejder for NH Bemanding

For at gøre det så enkelt og nemt som muligt, har vi samlet forskellig information, som kan være nyttig.

Finder du ikke det, du leder efter, så kontakt HR afdelingen i NH Bemanding

Timekort og lønkalender

Hos NH Bemanding skal du registerer dine timer elektronisk online i ulige uger senest hver mandag morgen kl. 8:00. Vejledning til hvordan du registrerer dine timer, modtager du sammen med din ansættelseskontrakt og job-bekræftelse.

Sygdom

NH Bemanding leverer fagfolk til kunder, der har brug for ekstra arbejdskraft og hvor behovet for hjælp og stabilitet er stort. Skulle du derfor blive syg, er det af enorm vigtighed, at du meddeler dette hurtigst muligt, så vi kan nå at finde en løsning.

NH Bemanding har følgende politik vedr. sygdom og sygemelding og den gælder for medarbejdere, der arbejder i Danmark, er ansat i Norge og udstationeret i udlandet:

  •  I tilfælde af sygefravær skal det meldes til både NH Bemanding og kunden. Det er vigtigt, at dette meddeles til nærmeste leder/kontaktperson hos kunden så hurtigt som muligt, dog senest 1 time før arbejdets planlagte begyndelse. Sygefravær skal meldes til NH Bemanding som sms på tlf. nr. +45 92 44 45 34  eller på e-mail: sj@nh-aps.com senest kl. 9.00 om morgenen på første sygedag. Hvis sygefraværet anmeldes for sent, bortfalder retten til sygedagpenge til og med anmeldelsesdagen.
  • Hvad enten du arbejder i Danmark eller Norge, er det samme e-mail og tlf. nummer, du skal bruge.
  • I din e-mail eller sms skal du oplyse følgende:
    • Dit fulde navn
    • Din 1. sygedag
  • For at være berettiget til at modtage sygedagpenge i arbejdsgiverperioden skal medarbejderen indsende en tro og love erklæring på sygemeldingen senest dagen efter, at han har meldt sig syg. I tilfælde af arbejdsulykke skal erklæringen indsendes hurtigst muligt, efter at arbejdsulykken er sket. Du kan downloade en tro- og loveerklæring her eller rekvirere den på e-mail: anh@nh-aps.com. Hvis spørgsmål ring på tlf. +45 92 44 45 34.
  • Medarbejderen skal desuden indlevere en lægeerklæring/fri-attest senest på 3. dagen for sygdommen for fortsat at være berettiget til sygedagpenge og skal raskmelde sig, så snart man er klar til at komme på arbejde igen.
  • Husk også at raskmelde dig efter endt sygdomsperiode.

Sygedagpenge

Du skal have været ansat hos NH Bemanding i mindst 8 uger og i denne periode have arbejdet mindst 74 timer for os, før du er berettiget til sygedagpenge. Hvis dette er opfyldt, skal du udfylde og indsende tro og love erklæring. Skemaet finder du her: Tro og loveerklæring ved sygdom.
Opfylder du ikke ovenstående betingelser, skal skemaet stadig udfyldes og du vil modtage sygedagpenge fra din kommune, såfremt du er berettiget hertil.

Er du norsk ansat, får du betalt de første 15 dage fra 17. dag via NAV.

Læge- og tandlægebesøg

Tid, du bruger på læge- og tandlægebesøg, er ikke betalt af Nordisk Håndværk. Derfor opfordrer vi dig til at lægge disse besøg i ydertimerne af din arbejdsdag, når du er ude i vikariat hos en kunde.

Vi står for alt det praktiske fra start til slut