NH BEMANNING delivers skilled and high quality craftsmen to the building construction industry

NH Bemannig søker regnskaps blekksprut og lønnsregnskapsfører til vår avdeling i Oslo

NH Bemannig søker regnskaps blekksprut og lønnsregnskapsfører til vår avdeling i Oslo

NH Bemanning AS er et bemanningsbyrå med kontor i Oslo, Norge, og omsetter for ca. 125 millioner kroner.
Vi er 11 administrativt ansatte i Oslo som leder 180 ansatte håndverkere og industriansatte som kommer fra mange forskjellige land i Europa. Våre kunder er hovedsakelig norske.

Vi søker en lønregnskapsfører på heltid som er kompetent til å ha ansvar for all lønnsbehandling for både timeansatte og funksjonærer:

Lønn: 
• Visma payrole (eller har kunnskap fra lignende systemer)
• samle inn data til bruk i lønnsberegning for vikarer/timeansatte, funksjonærer og administrativt ansatte
• Kan lønnsregler, feriepengerregler, pensjon, tariffavtaler
• Avstemming av lønn
• Skattemessig behandling i forhold til ansatte
• Registrering og refusjon ved sykdom
• Digital rapportering av lønn, altinn mm.
• Betjene og veilede ansatte i forhold til lønnsslipper, feriepenger, sykedagsregler mm.

Og kan bistå vår regnskapsfører med følgende generelle økonomifunksjoner:
• Visma.net
• Regnskap samt skatt, mva og avgifter
• Bokføre i finansregnskap
• Debitorkonti
• Kreditorbokføring
• Avstemming av kontoer, bank, mva, gjeldsposter mv.
• Håndtering av konserntransaksjoner
• Kommunisere oppgaver med eksterne økonomifunksjoner som factoringselskap
• Kommunisere med revisor
• Oppgjør av mva, lønn, skattekonti
• Håndtere digital innrapportering av skatt, mva, avgifter mv
• Økonomistyring, budsjettoppfølging, likviditetsstyring mv

Kreditor- og debitorbokføring
• Håndtere innkommende fakturaer, betalinger
• Overvåke innkjøpsprosesser i bedriften
• Utarbeide og utstede fakturaer, renter og purregebyrer, inkassosaker
• Delta i utarbeidelse av selskapets års- og perioderegnskap og utarbeide for revisor

Du må være en utadvendt blekksprut – som liker å ha med mennesker å gjøre og er flink til å kommunisere med mennesker – uansett om de er ansatte håndverkere eller kunder. For det meste foregår dialogen via telefon eller e-post.

Språk: Må kunne skrive og snakke flytende norsk. Og må beherske engelsk skriftlig og muntlig på B-nivå.

Har IT-kompetanse og kjenner eller kan raskt venne seg til vårt lønnssystem, som er Visma payrole, og regnskapssystem, som er Visma.net

Arbeidssted: Arbeidsadressen kan være fleksibel, og vi kan bli enige om dette nærmere. For eksempel. du kan sitte på vårt kontor i Oslo. Men vi kan også arrangere dager du kan jobbe hjemmefra.

Søknad og CV:
Send din søknad og CV til HR-sjef Jeanett Skou på e-post: jws@nh-aps.com, merket “regnskap”.

Har du spørsmål om stillingen kan du kontakte Jeanett Skou på tlf +45-92444539 eller epost jws@nh-aps.com

We are responsible for all the practicalities from start to finish